Elatusapulaskuri

Olemme uudistamassa elatusapulaskuri. Alla olevasta linkistä saat auki testiversion uudesta laskurista. Toivomme, että kokeilisit sitä ja antaisit palautetta.

Laskuri perustuu oikeusministeriön vuonna 2007 antamaan ohjeeseen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohje on luonteeltaan suositus ja tarjoaa vastauksia lähinnä tyypillisiin elatustilanteisiin.

1.12.2019 alkaen laskuri soveltuu tilanteessa, jossa lapsi asuu toisen vanhemman luona. Laskuri ei ole sellaisenaan toimiva vuoroasumistilanteessa. Laskurin täyttämiseen tarvitaan kummankin vanhemman tiedot. Jos haluat käyttää laskurilla saamaasi laskelmaa tapaamisessasi lastenvalvojan kanssa, tulosta tämä sivu mukaasi.

Jotta lapsen elatus varmistettaisiin myös äkillisissä elämänmuutoksissa, kannattaa virallinen elatussopimus tehdä silloinkin kun etä- ja lähivanhempi pystyvät sopimaan elatuksesta keskenään. Esim. vaikeassa vammautumistapauksessa vanhempi ei ehkä pysty enää huolehtimaan elatusasioista omatoimisesti, eikä välttämättä kykene tekemään myöskään elatussopimusta. Kuitenkin vain lastenvalvojan tai oikeuden vahvistama elatussopimus on täytäntöönpanokelpoinen.

MIKÄLI HALUAT TULOSTAA LASKELMAN, KÄYTÄ EDGE- TAI CHROME-SELAINTA! Tulostusongelmia Firefox-selaimen kanssa. Asiaa selvitellään.

Alkutiedot
Lapsen ikä (vuosina)?
Kuinka monta yötä lapsi keskimäärin on etävanhemman luona / kk?
Vanhempien tulot  ( € / kk, netto )
  Lähivanhempi Etävanhempi
Ansiotulot
Elinkeinotoiminnan tulot
Työttömyyspäiväraha
Eläkkeet
Sosiaalietuudet
Lapsikorotusten osuus työttömyyspäivärahasta / eläkkeistä ja sosiaalietuuksistalisäinfo
Lapsilisän yksinhuoltajakorotus
Pääomatulotlisäinfo
Muu varallisuudesta saatava tulo
Muut tulot
TULOT YHTEENSÄ
Vanhempien menot  ( € / kk )
  Lähivanhempi Etävanhempi
Yleiset elinkustannuksetlisäinfo
Asumiskustannuksetlisäinfo
vuokra / vastike ja asuntolainamenotlisäinfo
vesi
sähkö
muut asumiskustannuksetlisäinfo
Asumiskustannusten vähennykset
asumistuki
asuinkumppanin osuus asumiskustannuksistalisäinfo
lasten osuus asumiskustannuksista
Muut elinkustannukset
erityiset terveydenhoitomenot
työmatkakustannuksetlisäinfo
opintolainamenotlisäinfo
muu elatusvastuulisäinfo
matkakulut lapsen tapaamisestalisäinfo
MENOT YHTEENSÄ
Vanhempien elatuskyky  ( € / kk )
  Lähivanhempi Etävanhempi
TULOT YHTEENSÄ
MENOT YHTEENSÄ
ELATUSKYKY
Lapsen elatuksen tarve  ( € / kk )
Yleiset elinkustannuksetlisäinfo
Erityiset kustannukset
lapsen osuus asumiskustannuksista
päivähoitokulutlisäinfo
koululaisen aamu- ja iltapäivätoimintalisäinfo
koulutuskustannuksetlisäinfo
erityisen harrastuksen kustannuksetlisäinfo
vakuutusmaksutlisäinfo
erityiset terveydenhoitokustannuksetlisäinfo
muut erityiset kustannuksetlisäinfo
Elinkustannusten vähennykset
lapsilisälisäinfo
lapsen ansiotulotlisäinfo
lapsen pääomatulotlisäinfo
LAPSEN ELATUKSEN TARVE
LASKELMAN TULOS  ( € / kk )
Luonapitovähennys
ELATUSAVUN MÄÄRÄlisäinfo
ELATUSTUEN MÄÄRÄlisäinfo

varoitus Huomaa, että laskurin antama tulos on suuntaa-antava ja vahvistettu elatusapusopimus voi poiketa laskurin antamasta tuloksesta.

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus pyrkii pitämään laskurin ajan tasalla, mutta ei voi taata laskurin antamien tulosten oikeellisuutta.