Lisätietoa elatusapulaskurista

Laskuri on tehty tilanteeseen, jossa vanhempien yhteiset lapset asuvat vain toisen vanhemman luona. Mikäli vanhemmilla on yhteisiä lapsia, joista osa asuu isällä ja osa äidillä on laskelmat tehtävä erikseen niin, että toisessa laskelmassa äiti on lähi- ja isä etävanhempi ja toisessa laskelmassa isä lähi- ja äiti etävanhempi. Tämä on hankala tilanne laskuriin sovitettavaksi, koska siinä ei voida yhteisiä luonapidettäviä lapsia huomioida muuna elatusvähennyksenä, sillä tämä johtaisi lähes poikkeuksetta siihen, että elatuskyky olisi puutteellinen. Näissäkin tapauksissa laskelmassa on muuna elatusvähennyksenä sellaiset lapset, jotka eivät ole näiden vanhempien yhteisiä. Tällaisessa tilanteessa tärkeää on laskea äidin luona asuvien lasten elatustarve ja missä suhteessa vanhemmat vastaavat heidän elatuksesta ja erillinen laskelma, jossa lasketaan isän luona asuvien lasten elatustarve ja missä suhteessa vanhemmat vastaavat heidän elatustarpeeseensa. Tästä käynnistyy neuvottelu puolin ja toisin maksettavasta elatusavusta. Usein nämä sopimukset ovat voimassa siihen, kunnes yksi lapsista on aikuinen tai muusta syystä tilanne muuttuu.

Elatustuki

Oikeus elatustukeen syntyy, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusmaksuvelvoitteen tai elatusvelvollisella on puutteellinen elatuskyky. Mikäli elatusvelvollisen elatuskyky on vähintään sama, kuin elatussopimuksissa huomioitavien elätettävien lasten lukumäärä kerrottuna voimassa olevan elatustuen määrällä, ei oikeutta elatustukeen synny puutteellisen elatuskyvyn perusteella.

Takaisin elatusapulaskuriin pääset tästä linkistä