Ealihanveahkkerehkenasti

Rehkenasti vuođđuduvvá vuoigatvuođaministeriija jagi 2007 addin rávvagii máná ealihanveahki sturrodaga árvvoštallama várás. Ráva lea luonddu dáfus neava ja fállá vástádusaid lagamustá dábálaš ealihandáhpáhusaide.

1.12.2019 rájes rehkenasti heive dáhpáhusaide, mas mánná ássá nuppi vánhema luhtte. Vuorroássandilis rehkenasti ii leat dakkárin doaibmevaš. Rehkenasti deavdimii dárbbašuvvojit guktuid vánhemiid dieđut. Juos háliidat geavahit rehkenastiin du oažžun rehkega deaivvadeamis mánáidgohcciin, printe dán siiddu iežat fárrui.

Vuoi máná ealiheapmi sihkkarastošii maiddái fáhkkatlaš eallinnuppástusain, gánneha virggálaš ealihansoahpamuša bargat dallege, go gáiddus- ja lagašvánhen bastiba soahpat ealiheamis gaskaneaskka. Omd váttes lápmašuvvandáhpáhusas vánhen ii kánske bastte šat fuolahit ealihanáššiin iešráđálaččat, iige vealttakeahttá bastte bargat maiddái ealihansoahpamuša. Goittotge dušše mánáidgohcci dahje rievtti nannen ealihansoahpamuš lea ollašuhttingelbbolaš.

Rehkenastis leat váldon vuhtii indeaksabajideamit jahkái 2022.


  ( , )
()
()
  ( )
()
()
()
()
  ( )
 
  ( )
1
0–6- 7–12- 13–17-
7 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7–9 37,00 € 40,50 € 44,00 €
10–12 50,50 € 54,50 € 62,00 €
13–15 66,50 € 71,00 € 77,00 €

  ( )
1

0.00 . .

0.00 .

https://www.kela.fi/elatustuki

varoitus .