Jeäʹltemveäʹǩǩlaʹsǩǩeem-mašina

Laʹsǩǩeem-mašina vuâđđââvv vuõiggâdvuõttministeria eeʹjjest 2007 uʹvddem vuäppõʹsse päärna jeäʹltemvieʹǩǩ šorradvuõđ ärvvtõõllmõššân. Vuäppõs lij luând mieʹldd siâzztõs da taʹrjjad vasttõõzzid ââldmõsân veʹrddeemnallšem jeäʹltemvueʹjjid.

1.12.2019 ääʹljeeʹl laʹsǩǩeem-mašina ânnʼjââvv vueʹjjest, koʹst päärnaž jäälast nuuʹbb puärraz åʹrnn. Vuârrjälstemvuʹejjest laʹsǩǩeem-mašina ij leäkku nåkkmen toiʹmmjeei. Laʹsǩǩeem-mašina teâuddmõʹšše taarbšet kuhttu puärraz teâđaid. Jõs haaʹlääk ââʹnned laʹsǩǩeem-mašinain vuäǯǯmad laaskâlm vueiʹnnlõõttmõõžžâst päärnaivuåppjin, priʹntte tän seeid mieʹldd.

Što päärna jeäʹltem ainsmââttčeš še krõõtai jieʹllem-muttsin, kaʹnnat veerǥlaž jeäʹltemsuåppmõš tuejjeet tâʹl še, ǥu kuuʹǩǩben åårrai- da âʹlddpuäʹres pâʹstte suåppâd kõskkneez jeäʹltummšest. Odm. vaiggâd čuõʒʒtõõttâmvueʹjjest puäʹres ij možât pââʹst teänab ââʹnned huõl jeäʹltemaaʹššin jiõččtååimlânji, ij-ka vieʹltǩani pââʹst tuejjeed ni še jeäʹltemsuåppmõõžž. Kuuitâǥ pâi päärnaivuåppi leʹbe vuõiggâdvuõđ raʹvvjem jeäʹltemsuåppmõš lij tiuʹddepiijjâmââʹnteei.

Laʹsǩǩeem-mašinast liâ valddum lokku indeʹkssmuttâz ekka 2022.


  ( , )
()
()
  ( )
()
()
()
()
  ( )
 
  ( )
1
0–6- 7–12- 13–17-
7 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7–9 35,50 € 38,50 € 42,00 €
10–12 48,00 € 52,00 € 59,00 €
13–15 63,50 € 67,50 € 73,50 €

  ( )
1

0.00 . .

0.00 .

https://www.kela.fi/elatustuki

varoitus .