Jeäʹltemveäʹǩǩlaʹsǩǩeem-mašina

Laʹsǩǩeem-mašina vuâđđââvv vuõiggâdvuõttministeria eeʹjjest 2007 uʹvddem vuäppõʹsse päärna jeäʹltemvieʹǩǩ šorradvuõđ ärvvtõõllmõššân. Vuäppõs lij luând mieʹldd siâzztõs da taʹrjjad vasttõõzzid ââldmõsân veʹrddeemnallšem jeäʹltemvueʹjjid.

1.12.2019 ääʹljeeʹl laʹsǩǩeem-mašina ânnʼjââvv vueʹjjest, koʹst päärnaž jäälast nuuʹbb puärraz åʹrnn. Vuârrjälstemvuʹejjest laʹsǩǩeem-mašina ij leäkku nåkkmen toiʹmmjeei. Laʹsǩǩeem-mašina teâuddmõʹšše taarbšet kuhttu puärraz teâđaid. Jõs haaʹlääk ââʹnned laʹsǩǩeem-mašinain vuäǯǯmad laaskâlm vueiʹnnlõõttmõõžžâst päärnaivuåppjin, priʹntte tän seeid mieʹldd.

Što päärna jeäʹltem ainsmââttčeš še krõõtai jieʹllem-muttsin, kaʹnnat veerǥlaž jeäʹltemsuåppmõš tuejjeet tâʹl še, ǥu kuuʹǩǩben åårrai- da âʹlddpuäʹres pâʹstte suåppâd kõskkneez jeäʹltummšest. Odm. vaiggâd čuõʒʒtõõttâmvueʹjjest puäʹres ij možât pââʹst teänab ââʹnned huõl jeäʹltemaaʹššin jiõččtååimlânji, ij-ka vieʹltǩani pââʹst tuejjeed ni še jeäʹltemsuåppmõõžž. Kuuitâǥ pâi päärnaivuåppi leʹbe vuõiggâdvuõđ raʹvvjem jeäʹltemsuåppmõš lij tiuʹddepiijjâmââʹnteei.

Laʹsǩǩeem-mašinast liâ valddum lokku indeʹkssmuttâz ekka 2022.

Peeiʹvtum jeäʹltemveäʹǩǩlaʹsǩǩeem-mašina sääʹmǩiõʹlle lij ââʹnnmest čâhčča 2024. Ânnʼjõž sääʹmǩiõllsa laʹsǩǩeem-mašina jie vääʹld lokku vuârrjälstummuž.

Käytä laskuria suomeksi


  ( , )
()
()
  ( )
()
()
()
()
  ( )
 
  ( )
1
0–6- 7–12- 13–17-
7 0,00 € 0,00 € 0,00 €
7–9 37,00 € 40,50 € 44,00 €
10–12 50,50 € 54,50 € 62,00 €
13–15 66,50 € 71,00 € 77,00 €

  ( )
1

0.00 . .

0.00 .

https://www.kela.fi/elatustuki

varoitus .