Vähähiiliset sähköiset sote-palvelut Lapissa -hankkeen logot: hankkeen oma logo, Posken logo, Lapin hyvinvointialueen logo, Virtu.fi-palveluportaalin logo, Lapin liiton logo sekä EU-hankelogot

Hiilijalanjälkilaskuri

Laskurin tavoitteena on arvioida digitaalisten palveluiden vaikutHiilijalanjälkilaskurin logo. Logossa on tummalla tekstillä sana hiilijalanjälkilaskuri sekä vihreä lehti.   usta kasvihuonekaasupäästöjen  pienentämise en. Sen avulla voit arvioida omien palveluun    kulkemiesi matkojen ilmastopäästöjä. Koska laskuri on tarkoitettu Lapin alueen automatkojen päästöjen arviointiin, voit hyödyntää sitä myös muiden Lapin alueen matkojen ilmastopäästöjen laskemiseen.

Laskurissa ol etetaan, että asiakkaat ja asiantuntijat kulkevat henkilöautoilla yksin. Ajoneuvojen kasvihuonekaasupäästökerroin on Liikenne- ja viestintäviraston tuottaman aineiston mukainen keskimääräinen Lapin alueen ajoneuvojen päästö kilometrin ajoa kohden. Laskennassa Kasvihuonepäästöt ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina.

Hiilijalanjälkilaskuria voit käyttää myös pohjoissaameksi, inarinsaameksi ja koltansaameksi.

Laskurin käyttöohje:

  1. Valitse palvelutapaamisen luonne.
  2. Syötä kasvokkaiseen palvelutapaamiseen matkustamasi edestakainen matka. Syötä tieto myös silloin, kun tapaaminen on tapahtunut etänä. Tällöin syötetään se matka, jonka kulkemiselta on vältytty. Jos olet sote-alan ammattilainen, voit syöttää sekä oman että asiakkaan matkan. Muussa tapauksessa ammattilaisen matka voidaan jättää täyttämättä.
  3. Valitse, onko tapaaminen toistuva – esimerkiksi useasta tapaamisesta koostuva palvelukokonaisuus, kuten lyhytterapia tai kuntoutus. Toistuvien tapaamisten kohdalla syötä arvioitu tapaamisten kokonaismäärä.
  4. Paina Laske-painiketta.

 

Hiilijalanjalkilaskuri

Palvelutapaamisen luonne
Onko tapaaminen toistuva?
kertaa

Tuloksesi

Käyttämällä digitaalisia etäpalveluita kilogrammaa hiilidioksidia, mikä vastaa keskimäärin

wc-paperirullan valmistuksesta aiheutuvaa hiilidioksidimäärää.
tai
tai
maitolitran valmistuksesta aiheutuvaa hiilidioksidimäärää.
tai
tai
suomalaisen keskimääräisestä vuosittaisesta hiilijalanjäljestä.

Mikäli olet kiinnostunut tietämään enemmän ajoneuvosi päästöistä, tutustu sen elinkaaripäästöihin osoitteessa www.ilmastopaneeli.fi/autokalkulaattori

Digitaalisten palveluiden käyttö säästää ilmastoa, rahaa ja aikaa. Yhä useampi sote-alan palvelu voidaan toteuttaa digitaalisena etäpalveluna, jolloin sekä ilmastopäästöt että palvelun taloudelliset kulut pienenevät. Kaikkia palveluita ei voida toteuttaa etänä, ja näissä tapauksissa asiakkaalle tarpeelliseen palveluun on mentävä päästöistä ja kuluista huolimatta.

Hiilijalanjäljen pienentäminen hidastaa ilmastomuutoksen etenemistä koko maailmassa, mutta Lapissa ilmastomuutoksen vastainen taistelu on lisäksi kulttuuriteko. Lapissa ilmastonmuutos ei ole vain elinympäristökysymys vaan saamelaiskulttuurin näkökulmasta myös kulttuurinsuojelukysymys. Digitalisaation sekä tieto- ja viestintäteknologian avulla tuotettavat palvelut ovat mukana takaamassa saamelaiskulttuurin säilymistä.

Lappilaisten arjessa digitaalisten palveluiden käyttö näkyy erityisesti matkakulujen ja -ajan säästöinä. Polttoaineiden kulutuksen säästöt tuntuvat asukkaiden arjessa konkreettisesti, ja säästettyä aikaa voi käyttää matkustamisen sijaan esimerkiksi harrastuksiin. Työpäivän aikana tehtävien matkojen säästäminen johtaa myös pienempiin tulonmenetyksiin tai antaa palkansaajan säästää loma- tai pekkaspäivän, joka muutoin vaadittaisiin pidemmän matkan taittamiseen.