Vaatii tunnistautumisen

Perheoikeudellisten palveluiden neuvonta ja -asiointi

Perheoikeudellisia palveluita tarjotaan lapsiperheille hyvinvoinnin ja vanhemmuuden tukemiseksi perheen muutostilanteissa. Palveluilla pyritään turvaamaan lapsen hyvinvointi ja tasapainoinen kehitys tarjoamalla apua lasta koskevien sopimusten ja selvitysten laatimisessa ja soveltuvin osin toimenpanossa. Toiminta perustuu isyyslakiin (11/2015), lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983), lakiin lapsen elatuksesta (70471975), sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja adoptiolakiin (22/2012).

Erotilanteessa vanhemmat sopivat keskenään lapsen huollosta, asumisesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta toisen vanhemman kanssa. Vanhemmat voivat pyytää myös lastenvalvojaa keskustelemaan lapsen kanssa tämän mielipiteestä liittyen lasta koskeviin tapaamis- ja asumisjärjestelyihin. Lastenvalvoja vahvistaa lasta koskevat, lapsen edun mukaiset sopimukset lainvoimaisiksi. Tarvittaessa vanhemmat voivat sopia lapsen ja tapaavan vanhemman tapaamisista tuettuina tai valvottuina tai että vaihdot tapahtuvat valvotusti. Lastenvalvoja on mukana järjestämässä valvontaa ja tukea. Jos vanhemmat eivät pääse keskenään sopimukseen lasta koskevista asioista, he voivat viedä asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Asiaa voidaan sovitella tuomarijohtoisesti tai tuomioistuin voi pyytää lapsen kotikunnalta olosuhdeselvityksen päätöksenteon tueksi. Selvityksen laatii lastenvalvoja yhdessä toisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa. Mikäli lasta koskevan päätöksen tai vahvistetun sopimuksen toimeenpano ei toteudu, tuomioistuin pyytää lapsen kotikunnalta täytäntöönpanosovittelua, jonka toteuttaa lastenvalvoja.

Lapsi- ja perhekohtaista tukea ja ohjausta erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa. Lisäksi isyys-, elatus-, tapaamisoikeus- yms. asiat.

Kuinka toimin?

Kirjaudu palveluun

Verkkoneuvonnasta ja -asioinnista saat henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. Viestin voit jättää milloin vain.

Tietoa palvelusta

Palvelun tuottaa Kolarin kunta
Palvelulupaus viisi arkipäivää
Keskimääräinen vastausaika 1 vrk
Maksuton

Palvelun työntekijät

Tiina Huilaja
Katariina Hynynen-Pyykkö
vt. vastaava sosiaalityöntekijä
Marja Kekki
sosiaalityöntekijä
Raija Kumpula
Minna Vaattovaara
Virpi Yritys
sosiaaliohjaaja

Käyttöohje

 1. Kirjaudu palveluun

  Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistamista, jotta työntekijä voi varmistua henkilöllisyydestäsi. Klikkaamalla nappia Kirjaudu palveluun siirryt ensin Suomi.fi -tunnistautumispalveluun. Tämän jälkeen siirryt suoraan palveluun. Tunnistautumistavan voit valita itse. Voit käyttää verkkopankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai varmennekorttia.

 2. Kirjoita asiasi

  Voit kysyä henkilökohtaista neuvontaa sekä välittää turvallisesti liitteitä. Viesti menee vain palvelun työntekijöille.

 3. Saat ilmoituksen sinulle saapuneesta vastauksesta

  Ilmoitus tulee valintasi mukaan sähköpostiisi ja/tai matkapuhelimeesi. Siinä ei näytetä asiakassuhteeseen tai sinuun liittyvää tietoa. 

 4. Kirjaudu ja lue saapunut viesti OmaVirtusta

  Pääset lukemaan saapuneen viestin tunnistautumalla Omavirtuun. Painikkeen löydät verkkosivun oikeasta kulmasta. Kaikki viestit säilyvät siellä tallessa ja vain sinä pääset sinne.